Εισπνοή Εκπνοή και διοξείδιο του άνθρακα
Σύγκριση της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα στον εσπνεόμενο και στον εκπνεόμενο αέρα. Διαπίστωση του όξινου χαρακτήρα του διοξειδίου του άνθρακα με επίδραση σε χρωματισμένο με δείκτη βασικού διαλύματος ασβεστόνερου.

Όξινο και και βασικό διάλυμα στο ίδιο ποτήρι